COM VALOREU LA REUBICACIÓ DELS AUTOCARS TURISTICS AL BARRI?

POSITIVA (menys aglomeració al voltant del Temple)
29% (162 vots)
NEGATIVA
28% (155 vots)
MILLORABLE (voreres més amples, vies peatonals, parquings soterrats, etc)
44% (245 vots)
Vots totals: 562