Un mapa de les retallades mostra els efectes de la mala gestió de la Conselleria de Salut