Residències geriàtriques, dany i reparació / foCAP

https://focap.wordpress.com/2020/04/21/residencies-geriatriques-dany-i-repar

La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido.

Gabriel García Márquez

Abast:
Àmbit: