pressió de les organitzacions dels veïns de Barcelona davant el colapse dels Serveis Sanitàris

Àmbit de Sanitat.
La pressió de les organitzacions dels veïns de Barcelona davant el colapse dels Serveis Sanitàris evidenciats sobre tot a les Urgències dels Hospitals, sembla que ha començat a moure recursos i responsabilitats.
La previsió de l´arribada del grip en dues setmanes, amb un escenàri absolutament sobrepassat a tota la xarxa assistencial, també ha propiciat moviments per començar a posar remei a aquesta situació.
Però no ens enganyem, el que estem veient aquests dies no es una situación puntual només. Es el que ens torna un procés de descapitalització i abandonament d´un Sistema de Salut Públic, que ha deixat “entrar” interessos que no tenen res a veure amb lo públic a la seva estructura. Això vol dir que la lluita per defensar el nostre dret a la Salut serà llarga i dura i hem de decidir si volem mantener i millorar aquest dret

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/22/catalunya/1482439972_160610.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/12/23/catalunya/1482520936_886260.html

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/salut/notapremsavw/297887/ca/salut-incrementara-milio...

Abast:
Àmbit: