Nota premsa. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies