NO A L'AMIANT - Comissió contra l'amiant de la FAVB

http://noalamiant.org/

PUBLICAT A19/12/2020
Monogràfic Avantprojecte de Llei d’erradicació de l’amiant
El proper dilluns, 21 de desembre de 2020, la Comissió contra l’amiant de la Favb farà una sessió monogràfica per parlar de l’elaboració de l’Avantprojecte de Llei d’erradicació de l’amiant per part de la Generalitat

Abast: