L'institut Angeleta Ferrer inicia els tràmits per la seva construcció definitiva

http://lameva.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/linstitut-angeleta-ferrer-inicia-els-trzamits-pe...

El Consell de Direcció del Consorci d’Educació ha decidit iniciar els tràmits per la construcció definitiva de l'institut Angeleta Ferrer i posposar l’avançament de l’obertura de l'institut en mòduls per al curs 2018-2019. El Districte de l'Eixample ha explicat els motius d'aquesta decisió en el passat Consell de Barri del Fort Pienc, celebrat el 20 de febrer, i en una reunió informativa específica davant la comunitat educatives dues setmanes abans.

Abast: