La sanitat pública concertada a Catalunya i les seves patronals

https://diarisanitat.cat/la-sanitat-publica-concertada-a-catalunya-i-les-seves-patronals/
La col·laboració publicoprivada en l’atenció sanitària pública fa tants anys que és present a Catalunya que ens hem acostumat a la presència d’unes associacions patronals de la sanitat concertada sense conèixer-les massa bé

Abast:
Àmbit: