LA NOSTRA ZONA DE LA PLAÇA DE LES GLORIES

Futura plaça de les Glòries

Zona de
la Plaça de les Glòries

La comissió de seguiment constituïda, a finals de
l’any 2005, pels representants de les associacions de veïns del Clot-Camp de
l’Arpa, Poblenou, Fort Pienc i Sagrada Família, està realitzant una tasca molt
important en l’exigència sobre la modificació urbanística en l’àmbit de les
Glòries i en els compromisos del pla definitiu de l’any 2007.

El
projecte executiu del túnel es redactarà entre el primer trimestre i  el tercer trimestre de 2012, per aprovar-lo
el primer trimestre de 2013. Contemplarà dues solucions, en funció de que
desaparegui o no el traçat ferroviari de l’Estació de França, que faria
possible tancar la mossegada al parc que figura al pla.

Des
de l’AVV Sagrada Família hi ha certa preocupació per la sortida dels túnels al
carrer Castillejos així com l'obertura del carrer Diputació i quin impacte
tindran en la zona pacificada que hi ha entre el tram  de Diagonal fins a Marina i en la connexió
amb el barri de Fort Pienc. Caldrà esperar doncs quin és el projecte definitiu
per tal de que es mantingui com un espai per la ciutadania però amb una major
dignificació que l’actual.

A
més cal afegir que la façana d’edificacions situades al carrer Consell de Cent
costat mar entre els carrers Independència i Castillejos, es troben en una
situació cada cop més degradada i per tant amb problemes de conflictivitat
creixent.

Per
tant es del tot necessari que la
construcció del nou mercat dels Encants, únic equipament en construcció, avanci
a bon ritme fet pel qual és imprescindible el seu trasllat i l’inici de
l’enderroc de l’anella viària, ja que l’espai que es deixi buit (l'actual
localització) s’utilitzarà de forma temporal com espai per al trànsit rodat.

Aquest moviment, a 1 any vista, es destacable per
tal de començar a veure moviments d’obres i actuacions urbanístiques que no
milloraran la situació però si que la pal·liaran.

La resta d’equipaments es troben en la següent
situació:

El CEIP els Encants finalitzarà a finals
d’aquest mes tot el procés urbanístic han passat els 8 mesos crítics i els
de Patrimoni encara no s'han fet amb el tros de parcel·la de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, però des de l’administració ens afirmen” que
estan a temps” El compromís de l'Ajuntament era que al primer trimestre de 2011
s'hauria d’haver cedit el solar.

El centre intergeneracional de Cartagena o l'anomenada
"Fàbrica de paraigües"
encara es troba  expedientat en contenciós administratiu.

Per
últim
el CAP Fort Pienc - Sagrada Família. Es veu afectat de manera que el solar on hauria d’anar
instal·lat  s’utilitzarà de forma
temporal pel trànsit rodat.

Seguirem informant

Abast: