La narcosala Baluard de Barcelona obrirà les 24 hores durant els mesos d'estiu - Social.cat