L’Ajuntament de Barcelona reordena l’accés d’autocars turístics a la basílica de la Sagrada Família

L'AJUNTAMENT HA PRESENTAT UN DOSSIER SOBRE EL TURISME

AL BARRI I LA PROBLEMÀTICA DEL INCREMENT DESMESURAT DELS

AUTOCARS.

 

Cumplirà el Districte de l'Eixample en continguts i en temps d'execució el que presenten en el dossier?

 

De moment llegim-lo.

Abast:
Documents adjunts: