INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (Desnonaments i lloguer social)

L’AVV. col·labora
amb la FAVB, amb
el Servei d’assessorament i suport a les persones afectades pels desnonaments
hipotecaries  i  per lloguer, que no poden fer front a les
seves obligacions de pagament , aquest servei esta adreçat a les persones que:

 

·       
Es tracti del seu habitatge únic i
habitual.

·       
La impossibilitat de pagar sigui
involuntària i sobrevinguda.

 

Sí ets una
persona/família que tinguis dificultats per fer front al pagament de la teva
hipoteca o lloguer, no esperis que s’iniciï el procés de desnonament, posat en
contacte amb nosaltres,  perquè quant
abans comuniquis i informes de la teva situació, és temps que guanyes.
Informa`t, assessora’t i organitza’t per la defensa dels teus drets

 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

PER PROPOSAR LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS
DESNONAMENTS I LA
CONSTRUCCIÓ D’UN PARC DE HABITATGES

 

L’AVV.,
s’adherit a aquesta iniciativa, i podeu passar pel seu local de dll a dv de 18 a 21 hores per signar.

Què busquem?

Que, davant d'una
execució hipotecària, les persones puguin liquidar el seu deute amb el
lliurament de l'habitatge i tornar a començar de nou. La solució que es proposa
en aquesta iniciativa legislativa popular és fer de la dació en pagament
retroactiva la fórmula preferent per a la resolució d'aquest conflicte: en el
cas que el bé executat sigui la vivenda habitual , la seva adjudicació per part
de l'entitat financera suposarà el pagament del deute, extingint totalment la
mateixa juntament amb els interessos i costes. L'extinció del deute comportarà
per efecte de la llei l'extinció de qualsevol tipus de fiança o aval.

Com ho farem?

Hem impulsat un
iniciativa legislativa popular (ILP) per portar al Congrés dels Diputats una
modificació de la llei hipotecària. Per a això ,  necessitem recollir més
de 500.000 signatures abans del 31 d'octubre de 2012 a tot el territori
estatal .

 

Què proposa
exactament la ILP?

1. Dació en
pagament amb efectes retroactius

Es diu dació en
pagament al fet de lliurar l'habitatge a l'entitat financera amb què es té la
hipoteca a canvi de quedar lliure de tot deute.

2. Paralització
dels desnonaments

Sempre que es
tracti de l'habitatge habitual i l'impagament del préstec hipotecari sigui per
motius aliens a la pròpia voluntat.

3. Lloguer Social

L'executat té dret
a seguir residint en l'habitatge pagant un lloguer no superior al 30% dels seus
ingressos mensuals per un període de 5 anys.

 

US ESPEREM PER SIGNAR!!