Guardonats XV Certamen Literari en Llengua Catalana 2012 - Premi Juvenil MEMORIAL MANUEL CAMAÑES

POESIA


Obra: “Diàlegs amb la pàtria”


Autora: Leia Jimenez i Navarro


Pseudònim: Olympe de Gouges 

 


PROSA


Obra: “L’exiLi de La Laia”


Autora: Laia-Etna Miró i Escobar


Pseudònim: Ante Órim 

Àmbit: