Es reactiva la construcció dels habitatges públics d'Alí Bei i Germanetes

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/es-reactiva-la-construccio-de-2-400-habitat...

Durant els propers mesos Barcelona tindrà en construcció gairebé 2.400 pisos públics, un 83% dels quals seran de lloguer per a gent gran, joves o afectats urbanístics. La inversió municipal és de 310 milions d’euros, i gran part prové dels crèdits de la banca pública europea, que facilitaran l’accés a un habitatge digne a més de 6.000 persones.

Abast: