Des del CAP...

Benvolguts,

Des del CAP ens adrecem a tots els veïns i veïnes del barri per explicar com afrontarem les següents setmanes. És un moment en que hem de cuidar al màxim la seguretat de tots alhora que garantim l’assistència de totes les persones que no necessiten.

S’intentarà que tots els ciutadans siguin atesos pel seu equip de referencia (professional de medicina, infermeria i atenció al ciutadà assignat ) en la major brevetat possible de forma telefònica, per evitar esperes innecessàries. Si no pot ser resolt telefònicament serà el mateix professional qui podrà donar cita presencial per a completar l’assistència.

Per altra banda, també es responen totes les consultes que arriben mitjançant e- consulta ( sistema de missatgeria de LA MEVA SALUT) i pel servei de missatgeria de la pàgina de cita prèvia de CAT-SALUT.

En aquest moment és molt important que es puguin guardar les distàncies de seguretat a les sales d’espera i que s’estigui el mínim temps possible al Centre de Salut, per això proposem aquesta organització que ens ha semblat que ajudarà a trobar l’equilibri entre accessibilitat i seguretat davant la pandèmia.

Restem a la vostra disposició per a rebre suggeriments i propostes per a seguir millorant.

Atentament

Alba Gili Serarols
Referent atenció a la Comunitat Cap Sagrada Família

Abast:
Àmbit: