CONTAMINACONS OCULTES - FÒRUM VEÏNAL

La contaminació electromagnètica és més recent que la dels Residus i la del Amiant però no menys important

Com en altres camps tenen influència la potencia de la radiació, la proximitat i la continuïtat. Per això radiacions de poca potència si són utilitzades moltes hores poden ser perjudicials. Les Radiacions de molta potencia com els transformadors de alta tensió arriben fins a 10 metres de distancia.

És important saber que la presa de terra en els domicilis particular pot eliminar el camp elèctric

En qüestions de telefonia mòbil també ens trobem amb que l’única informació pública disponible sobre estacions de telefonia mòbil és la que proporciona el portal “geoportal.minetour” referit més endavant que es pot consultar per els ciutadans de forma individualitzada per conèixer els nivells d’exposició radioelèctrica.

Les lleis són molt permissives i tot i això no es compleixen. Les instal·lacions de les antenes tenen uns requisits mínims: una declaració responsable per part de l’empresa. Veïns del barri de les Corts per ex. han detectat que de 8 instal·lacions 3 no complien aquest requisit i per tant eren irregulars. Si un veí observa que s’està efectuant una instal·lació d’una antena simplement pot demanar a la urbana que verifiqui si compleix amb aquest requisit

Algunes adreces de informació

Mesures de radiació: https://www.mesures.cat/

sistema de geolocalització d’antenes de telefonia movil: https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do

La problemàtica és molt amplia i els interessos i poder de les operadores molt importants. Els ponents s’ofereixen a fer xerrades per donar informacions a associacions o barris que vulguin aprofundir sobre el tema

Abast:
Àmbit: