Comunicat del Consell d'Immigració de Rebuig al concepte “immigració irregular" com amenaça contemplat en temari educatiu

Comunicat del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona de rebuig a la
inclusió del concepte “immigració irregular" com amenaça als valors
en un projecte de materials curriculars educatius
Des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, que reuneix més de 50 entitats de la ciutat,
volem manifestar el total desacord amb el temari del projecte “Conocimiento de la Seguridad i la
Defensa en los centros educativos”, proposat pels Ministeris de Educación, Cultura y Deporte i de
Defensa i dirigit a alumnes de primària.
Des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona -CMIB-, que reuneix més de 50 entitats de la ciutat, s'ha emès un comunicat per manifestar el total desacord amb el temari del projecte “Conocimiento de la Seguridad i la Defensa en los centros educativos”, proposat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i Ministerio de Defensa, i dirigit a alumnat de primària, que inclou el concepte “immigració irregular” dins un apartat de “amenazas que ponen en peligro nuestros valores”.

El comunicat destaca que aquest plantejament atempta contra la cultura de pau i de resolució de conflictes no violenta que ha de regir qualsevol model pedagògic. I posa de manifest el valor intrínsec de la immigració, la diversitat i la interculturalitat com un element constitutiu de la nostra societat que contribueix al desenvolupament social, cultural i econòmic i al manteniment del sistema de l’estat del benestar.
El Consell exigeix, entre d'altres: Que s’elimini totalment qualsevol menció a la immigració com amenaça en aquest o d’altres materials educatius i que qualsevol model educatiu d’un país democràtic estigui basat en el respecte i la defensa dels drets humans, en la no discriminació, la convivència i l’acollida.
Us agrairem que en feu difusió, us podeu sumar a la campanya a Twitter
https://twitter.com/Lolalopez_bcn/status/978969082337857536

https://twitter.com/BCNAntirumors/status/981455210206908417

La notícia i el text complet del manifest els trobareu al web de Drets i diversitat, al web del CMIB o al Butlletí d'interculturalitat.

Abast: