Comissió de seguiment Sagrada Família 

Benvolgudes,

Benvolguts,

Per indicació de la conseller de barri, Sr. Jordi Matas, us informo que la propera comissió de seguiment del Consell de barri de Sagrada Família tindrà lloc el proper dia 15 de juliol de 2020, de les 18:00 h. Es tracta d'una trobada virtual a la que podreu accedir mitjançant el següent enllaç:

Enllaç: https://meet.jit.si/CdS-SagradaFamília200715

Contrasenya: CdSSaFa290715

I amb el següent ordre del dia:

ü Benvinguda als membres de la comissió de seguiment.

ü Informació sobre el funcionament de la comissió de seguiment i el futur pla de desplegament del Reglament de Participació Ciutadana (RPC).

ü Informació de l'estat dels processos participatius de PAD i pressupostos participatius.

ü Analitzar l’estat de diferents projectes i problemàtiques del barri:

- Canvis en la mobilitat

- Canvis en el pressupost

- Evolució de les xarxes de suport que han sortit durant el confinament

- Ubicació definitiva Escola Gaia

ü Prospecció de possibles temes a treballar dins la comissió de seguiment

ü Torn obert de paraules.

A banda dels membres de la comissió us recordo que, tal com s'indica en el RPC, les sessions són públiques encara que només els membres tinguin dret de vot​. Les persones que no siguin membres i hi vulguin participar només amb veu, ho han de comunicar prèviament a través del següent formulari: INSCRIU-TE A LA TROBADA, fins a 24 hores abans de la reunió.

Igualment, serà possible seguir la sessió a través de YouTube accessible des de la plataforma Decidim.Barcelona.

Adjunto document amb indicacions tècniques a tenir en compte per poder fer la trobada virtual.

Atentament,

Abast: