Col·locació de la primera pedra del centre Kàlida Sant Pau


Fitxers Adjunts: 
Abast:
Àmbit: