Bones pràctiques x la igualtat de gènere

El projecte proposa que les Associacions Veïnals de Barcelona ens incorporem al procés de visibilització i sensibilització en relació a la violència de gènere amb una base i marc conceptual compartit.
Per a incidir en les reflexions, debats i canvi de rols, el document inclou un marc conceptual i identifica temes en els quals pot existir una desigualtat de gènere dins de les entitats.
Aquest document es una eina de la FAVB per donar suport a les associacions veïnals per tal que puguin generar dinàmiques grupals integradores de la diversitat existent als nostres barris i també desenvolupar accions a favor de la igualtat de gènere dins de les entitats.
És un document obert i viu, que es seguirà desenvolupant i ampliant amb les aportacions i reflexions de les entitats que formen part de la FAVB i amb l'objectiu final d'aconseguir un moviment veïnal feminista i compromès amb la igualtat de gènere.

https://decidim-barcelona-organizations-production.s3.amazonaws.com/decidim-bcn-organizations/up...

Abast:
Àmbit: