Barcelona projecta la construcció de 22.000 m2 d'equipaments socials i sanitaris a La Magòria de Sants