Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19

La Generalitat obre avui una *línia d'ajuts extraordinària* de 14,5 milions *per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la crisi sanitària
Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre.
Els ajuts *s’atorgaran per ordre d'arribada fins a exhaurir el pressupost

Els requisits principals per accedir-hi són:
Estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència de la COVID-19, amb un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900€.
Que les despeses de lloguer i dels subministraments bàsics igualin o superin el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Per fer la sol·licitud cal entrar a l'enllaç:
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid
El número d’atenció telefònica 900 922 841 oferirà assessorament de 9h a 14h.

Abast: