ajut i/o subvenció de l'IMPD per millorar l'accessibilitat dels habitatges on hi viuen persones amb discapacitat

ajut i/o subvenció de l'IMPD per millorar l'accessibilitat dels habitatges on hi viuen persones amb discapacitat
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/noticia/oberta-la-convocatoria-de-subvencions-per...

Abast: