Activat l'episodi de contaminació per PM10 | Qualitat de l'Aire

https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/noticia/activat-lepisodi-de-contaminacize-per-pm10

ACTUALITZACIÓ 04/03/2019: Desactivat l’episodi de contaminació per partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) en reduir-se els nivells contaminants en l’aire. La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya ha activat aquest dijous, 28 de febrer, l’episodi de contaminació per alts nivells de partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) a l’àrea de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona ha activat una sèrie de mesures per pal·liar la contaminació.

ACTUALITZACIÓ 04/03/2019: Desactivat l’episodi de contaminació per partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) en reduir-se els nivells contaminants en l’aire.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) ha registrat a l’àrea de Barcelona un nivell de partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) que sobrepassa el llindar d’alerta.

Abast: