360º . Enfocant els equipaments de proximitat des d’una perspectiva comunitària

Des del Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona s’està promovent la
creació d’una metodologia que permeti facilitar una perspectiva comunitària als
equipaments de proximitat​. Aquest procés va començar al setembre de 2016 amb una
diagnosi a Casals de Barri (CB) a Vall d’Hebron, Zona Nord i Ciutat Meridiana, El Clot i
Besòs, on es fa la prova pilot.

La formació 360º. Enfocant els equipaments de proximitat des d'una perspectiva comunitària, consta de 20 hores repartides en 5 sessions de quatre hores i mitjà cada una, dividides en 3 Mòduls:

M1. Relacions, poder i conflicte
M2. Models de governança i gestió dels Casals de Barri
M3. Xarxa i connexió entre EP
Les sessions tindran lloc de gener a maig del 2018, en horari de matí, en diferents Casals de barri o equipaments de la ciutat.

Creiem que, com a equipaments de proximitat, aquesta formació pot ser una oportunitat per vosaltres per iniciar o reforçar el treball en xarxa que feu als territoris i per adquirir eines i conèixer experiències i pràctiques inspiradores que us poden donar elements per l'establiment de relacions comunitàries profitoses i de marcs de treball comuns al vostre entorn.

Abast: